You are here

Oplysninger

Oplysninger i h.t. Advokatsamfundets vedtægter § 59a:

Advokaterne Trine Høgedal og Jeppe L. Jepsen er begge beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen er et anpartsselskab og er en del af Advokatsamfundet. Vores CVR nummer er 14 26 38 37.

Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen ApS har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen ApS er forsikret hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Selskabets ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

I henhold til forbrugerretlige regler, kan det oplyses at eventuelle tvister der måtte udspringe af advokatens bistand, enten i forbindelse med advokatens adfærd eller dennes salær, er det muligt at indsende en klage til Advokatnævnet

se hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx, for yderligere information.

Vi henstiller til, at en eventuel klage først rettes direkte til den pågældende advokat.